Sarnela Gesheva


Sarnela Gesheva

In the category for “Tourism and hotels” the award was given to Surnela Gesheva - Chairman of the Board of Directors of “Sirona Holding” , owner of the biggest hotels in Velingrad - spa hotel “Bor” and “Saint Spas”, assuring 190 work places for the people in the region.

В категория „Туризъм и хотелиерство“ наградата получи Сърнела Гешева – председател на борда на директорите на „Sirona Holding”, собственик на най-големите хотели във Велинград – спа хотел „Бор“ и „Свети Спас“, осигуряващи 190 работни места за хората в региона.