Plamena Sirakova


Plamena Sirakova

Plamena Sirakova of "Vikis Hydraulics" received the award in the category " Private production business ." The company , founded in 1989 by her father deals with metal processing and production of hydraulic cylinders and components for various types of equipment.

В категория “Собствен производствен бизнес“ наградата получи – Пламена Сиракова от “Vikis Hydraulics”. Фирмата е основана през 1989 от баща й. Основната дейност е металообработване и производство на хидравлични цилиндри и компоненти за различни видове техника, също и намиране на пазари и комуникация с клиентите. От 2 години функционира нова производствена база, в момента строят и нова част.