Mariana Marinova


Mariana Marinova

Category "Charity" - Mariana Marinova - received the "Mrs." to charity. It awarded her campaign "I am beautiful" and the international campaign "Queens without scars" in which Mariana represented our country as "Mrs. Bulgaria" 2007 and vice "Mrs. Universe 2008".

Категория „Благотворителност“ – Мариана Маринова – получи наградата „Мисис“ за благотворителност. Тя й се присъжда за кампанията „I am beautiful” и международната кампания „Кралици без белези" , в която Мариана представлява страната ни като „Мисис България“ 2007 и вице „Мисис Вселена“ 2008.