Desislava Stoyanova


Desislava Stoyanova

Category "Journalism" - Desislava Stoyanova – host of the show "Before Noon" on bTV. Desislava Stoyanova graduated in journalism at Sofia University. Has two sons, 6-year-old twins - Krasimir and Stefan. She is married to fellow journalist Velislav Rusev. Leo. Is tempted by everything chocolate. Loves high heels. Before the children did not even have flat shoes. There are several key stops in his career. Newspaper “NOW”, where she says she  learned what true journalism is. bTV, where she worked as a reporter in "The News" for 5 years. Magazines MAX, AMICA and L'Europeo, where returns to the pleasure of writing. "I like to get to the bottom of stories," says Desi, which for three years now is hosting  "Before Noon" on bTV with Sasho Kadiev.

Категория „Журналистика“ – Десислава Стоянова – водеща на предаването „Преди обед“ по BTV. Десислава Стоянова е завършила журналистика в Софийския университет. Има двама сина, 6-годишните близнаци – Красимир и Стефан. Омъжена е за колега, журналистът Велислав Русев. Зодия Лъв. Изкушена е от всичко шоколадово. Обича високите токове. Преди появата на децата дори не е имала ниски обувки. Има няколко ключови спирки в професионалната си кариера. Вестник СЕГА, където казва, че се е научила какво е истинска журналистика. bTV, където работи като репортер в „Новините“ в продължение на 5 години. Списанията MAX, AMICA и L'Europeo, където се връща към удоволствието от писането. “Обичам да стигам до дъното на историите“, споделя Деси, която от три години води „Преди обед“ по bTV заедно със Сашо Кадиев.